Gizlilik Politikası

Gizliliğiniz bizim için çok önemlidir. Bu doğrultuda, kişisel bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı, açıkladığımızı, açıkladığımızı ve kullandığınızı anlamanız için bu Politika’yı geliştirdik. Aşağıdaki gizlilik politikamızı özetlemektedir.

  • Kişisel bilgi toplamanın öncesinde veya sırasında, bilgilerin toplanma amaçlarını belirleyeceğiz.
  • Kişisel bilgileri yalnızca tarafımızca belirtilen amaçları yerine getirmek veya yasaların gerektirdiği şekilde onaylamadıkça, tarafımızca belirtilen amaçları yerine getirmek ve diğer uyumlu amaçlar doğrultusunda kullanmak ve kullanacağız.
  • Kişisel bilgileri yalnızca bu amaçların yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacağız.
  • Kişisel bilgileri yasal ve adil yollarla ve uygun olduğu durumlarda ilgili kişinin bilgisi veya rızası ile toplayacağız.
  • Kişisel veriler, kullanılma amaçları ile ilgili olmalı ve bu amaçlar için gerekli olan ölçüde doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır.
  • Kişisel bilgileri, makul olmayan güvenlik önlemleriyle kayıp veya hırsızlığa karşı koruyacağız, ayrıca yetkisiz erişim, açıklama, kopyalama, kullanım veya değiştirmeyle koruyacağız.
  • Kişisel bilgilerin yönetimi ile ilgili politikalarımız ve uygulamalarımız hakkında müşterilerimize bilgi sunacağız.

Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını ve korunmasını sağlamak için işimizi bu ilkelere uygun olarak yürütmeyi taahhüt ediyoruz.